Sborník z konference Zapomenuté oběti

Sborník z konference „Zapomenuté oběti“ nabízí podrobný pohled na problematiku násilí z nenávisti. Ukazuje, jak toto násilí poškozuje naši společnost a jaké minoritní skupiny jsou jím nejohroženější a proč. Věnuje se také odlišnosti tohoto druhu násilí od „každodenního násilí“, jelikož nezasahuje pouze oběť samotnou, ale ohrožuje také komunitu oběti a pokojné soužití celé společnosti. Dále ve sborníku naleznete shrnutí workshopů, které byly součástí konference. Jejich účastníci diskutovali specifické problémy spjaté s násilím z nenávisti a přišli s řadou doporučení, jak je možné současnou situaci zlepšit za pomoci policie, neziskových organizací a vzdělávacích služeb.


Konference „Zapomenuté oběti: Mezinárodní konference k situaci obětí zločinů/násilí z nenávisti a pomoci těmto obětem v České republice“ se konala v Praze ve dnech 22.–23. dubna 2010 a byla organizována Nadací Forum 2000, Nadací „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, organizací In IUSTITIA a Kulturbüro Sachsen e.V. K účastníkům konference patřili experti z neziskového sektoru, státní administrativy a akademické sféry pocházející z České republiky, Slovenska, Německa, Ruska, Polska, Ukrajiny, Rumunska a Nizozemska.


Sborník z konference si můžete stáhnout zde. Více informací o konferenci naleznete zde.

Přílohy