Save the date: NGO market 2020

NGO Market se v roce 2020 uskuteční 22. dubna.
Registrace vystavovatelů začíná 1. února 2020!

NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.

Více informací o pravidelném NGO marketu najdete na webu Fora2000