S ministrem Zaorálkem o koncepci české zahraniční politiky; budoucnost Východního partnerství

AMO uspořádala v Praze výroční setkání s ministrem zahraničních věcí České republiky Lubomírem Zaorálkem. Debata se zaměřila na novou koncepci české zahraniční politiky, kterou MZV ČR v uplynulých měsících vypracovalo. Fotogalerii z akce si prohlédněte zde. Můžete si také přehrát videozáznam debaty.

AMO uzavřela rozsáhlý výzkum zaměřený na dosavadní vývoj, stav a budoucnost iniciativyVýchodního partnerství. Projekt Trendy Východního partnerství ukázal, že dle mínění oslovených expertů ze zemí Visegrádské skupiny a Východního partnerství, je pro úspěch reforem ve východní Evropě zapotřebí nabídnout partnerským zemím jasnou evropskou perspektivu. Zároveň by EU měla zjednodušit vízovou politiku vůči partnerským zemím a podpořit občanskou společnost. Na webových stránkách projektu najdete přehledné vizualizace výsledků i analytickou studii, která získaná data interpretuje a formuluje doporučení pro období po summitu v Rize.

Výsledky projektu podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem byly prezentovány namezinárodní konferenci v Bruselu Nikolou Karasovou a Václavem Lídlem. Fotogalerii z akce si projdětezde. V rámci prezentace výsledků také Václav Lídl vystoupil na mezinárodní konferenci v Kyjevě zaměřené na ukrajinskou reflexi programu Východního partnerství. Fotogalerii z této akce a shrnutí naleznete zde.

Vít Dostál bude o Trendech Východního partnerství hovořit na semináři v Evropském domě ve středu 20. května od 17:00. Společně s ním vystoupí zvláštní zmocněnec ministra zahraničních věcí ČR pro otázky Východního partnerství Petr Mareš. Na akci je možné se registrovat zde.

Jakub Kufčák vystoupil na mezinárodní konferenci v Praze věnované bezpečnostní spolupráci visegrádských zemí. Fotogalerie z akce je pro Vás k dispozici zde.

Vít Dostál napsal pro AMO blog komentářnové koncepci českého působení v Evropské unii.

Alice Rezková vystoupila v televizním pořadu Horizont ČT24, který se věnoval zemětřesení v Nepálua jeho následkům.

Kryštof Kruliš se ve svém textu na AMO blogu zaměřil na aktuální téma digitální agendy a jejího významu pro Českou republiku.

Vít Dostál hovořil v pořadu České televize Studio 6polských prezidentských volbách.


Facebook AMO
Twitter AMO
You Tube AMO