Rozsáhlý doprovodný program k mezinárodní výstavě o nucené práci byl zahájen

„Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka“ – tak zní název mezinárodní výstavy, která je v současné době k vidění v Královském letohrádku na Pražském hradě. Ve čtvrtek zahájily Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) a obecně prospěšná společnost Živá paměť v Královském letohrádku rozsáhlý program, který bude výstavu doprovázet až do 31. října 2014.

Historikové ve svých přednáškách popisují, jak „systém nucené práce“ v ProtektorátuČechy a Morava postupně vtahoval jeho obyvatelstvo do válečné mašinerie a nešetřil přitom ani mladých ani starých. Poslední pamětníci hovoří mimo jiné o chlapcích a dívkách školního věku, kteří byli vytrženi ze svého všedního života a rodinného prostředí a stali se skutečnými otroky. V komentovaných filmových představeních odborníci odhalují perfidní nacistickou propagandu, která měla zatajit pravdu o násilném odvlečení a vykořisťování celkem 20 milionů mužů, žen a dětí.

„Tento dlouho připravovaný doprovodný program umožňuje nejen hluboký vhled do specifických aspektů gigantického systému bezpráví, ale nabízí také šanci ještě jednou naslouchat těm, o jejichž osudech výstava vypráví především, totiž bývalým nuceně nasazeným. Jsou jedněmi z mála ještě žijících svědků, co toto bezpráví zažili na vlastní kůži, a mohou o tom podat své svědectví. Za to, že tak činí, jim patří naše úcta a díky,“ uvedl český ředitel ČNFB Tomáš Jelínek ve svém úvodním projevu k zahájení doprovodného programu.

Doprovodný program byl zahájen hned ve čtvrtek 4. září diskusí ke stále ještě aktuálnímu tématu odškodňování obětí nacismu. V České republice převzal v této oblasti klíčovou roli právě ČNFB spolu s Nadací EVZ. Jiří Šitler, velvyslanec v Rumunsku a někdejší hlavní český vyjednavač pro otázky odškodnění, Günter Saathoff, člen představenstva Nadace EVZ, a Constantin Goschler, profesor soudobých dějin na univerzitě v Bochumi, společně s Tomášem Jelínkem diskutovali, jak lze hodnotit odškodňování s odstupem více než deseti let, jaký význam mělo pro německou společnost, ale také pro samotné oběti, a nakolik zůstává nadále otevřenou kapitolou.

„Ztracená léta života obětí nemohla a nemohou být ‚kompenzována‘ žádným, ať už jakkoli vysokým, odškodněním. Právě to nás zavazuje k tomu, uchovat vzpomínky na bezpráví a přispět k tomu, aby bylo těmto lidem umožněno důstojné stáří,“ prohlásil na závěr člen představenstva EVZ Günter Saathoff.

Další informace o výstavě a doprovodném programu naleznete na www.nucena-prace.cz


Přílohy