Rozbíhají se participativní rozpočty v obcích

Česká nezisková organizace Agora CE se od roku 1998 věnuje podporování diskuze o veřejných záležitostech a zapojování veřejnosti do rozhodování radnic.  V roce 2015 pomůže Agora CE několika obcím se zaváděním participativního rozpočtu tak, abychom ukázali, že je tento ve světě fungující nástroj vhodný i pro české prostředí. Věříme, že tak ukážeme cestu ke spolupráci s místními obyvateli i dalším českým radnicím a vytvoříme příklady dobré praxe občanské participace při rozhodování na obecní úrovni. V roce 2015 ve spolupráci s námi zavádí participativní rozpočet MČ Praha 10 („Moje stopa“) a MČ Praha – Zbraslav, zároveň pomáháme připravit proces participativního rozpočtování pro příští rok v dalších mimopražských obcích. Součástí našeho projektu je i příprava metodiky participativního rozpočtování, kterou budou moci v budoucnu využít další obce a kterou představíme na mezinárodní konferenci v březnu 2016.

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě Agora Central Europe.