Role Rady EU a Evropské rady po Lisabonské smlouvě / Pozvánka

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost prošly Rada EU i Evropská rada řadou změn. Evropské radě přestal předsedat představitel rotujiciho předsednictví a byla ustanovena pozice stálého předsedy Evropské rady. Radě pro zahraniční věci předsedá Vysoká představitelka a přislušné pracovní výbory řídí úředníci Evropské služby pro vnější činnost, která reprezentuje zájmy EU ve třetích zemích. Problémy společné měny navíc přivádí členské státy k hledání nových řešení, které často jdou mimo současný smluvní rámec. Logickým fórem pro výměnu názorů a hledání východisek z krize je tedy právě Evropská rada.

Posiluje mezivládní paradigma integrace oproti přístupů nadnárodnímu, který reprezentují především Evropská komise a Evropský parlament? Probíhá v Radě a v Evropské radědělení na země stojící uvnitř a mimo eurozónu? A v jaké pozici se ocitají státy střední velikosti jako je Česká republika? Těmito a dalšímí otázkami se bude zabývat již jedenáctý odborný seminář.

V rámci semináře vystoupí:

  • Marek Mora, vedoucí kanceláře generálního sekretáře Rady EU a bývalý náměstek vicepremiéra pro evropské záležitosti


Pracovní jazyk: čeština

Čas a místo konání:
pondělí, 19. listopadu 2012, 15:00 – 16:30
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 – Nové Město