Logo Pasos

Return to Europe

Sdružení pro podporu otevřené společnosti – PASOS si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci organizovanou při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv “Návrat do Evropy – Reflexe 20 let života v demokratické společnosti”, která se uskuteční 10. prosince 2009 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR na Loretánském náměstí 5 v Praze.

Konference se zúčastní mladí aktivisté z Visegrádských zemí a Ruska, odborníci a zástupci Evropských institucí. Účastníci panelů budou diskutovat o průzkum veřejného mínění v zemích Visegránské čtyřky reflektujícího postoj společnosti k otázkám podpory demokracie ve třetích zemích, a to především mezi mladou generací.

Na konferenci budou rovněž představeny studie o výhledech a vlivu Evropského konsensu pro podporu demokracie, jakož i studie o významu ratifikace Lisabonské smlouvy pro evropskou demokratickou asistenci.

Závěrečnou tečkou za konferencí bude promítání dokumentárního fimu The Power of the Powerless (Moc bezmocných, r. Cory Taylor, USA 2009) a následná diskuse s aktérkou Sametové revoluce Monikou MacDonagh-Pajerovou a Robertem Latypovem, pracovníkem ruského střediska pro obranu lidských práv Memorial, které se stalo letošním laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení.

Konference se koná ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, členy sdružení PASOS: Center for Policy Studies at the Central European University, Hungary, Institute of Public Affairs (ISP), Poland, and the Institute for Public Affairs (IVO), Slovak Republic and a asociací DEMAS.

Jednacím jazykem konference je angličtina.
Prosím potvrďte účast na emailové adrese ()

Více informací o projektu můžete najít zde.

Přílohy