Reakce iniciativy Společná starost na poslední vývoj událostí na Ukrajině


Nové stanovisko iniciativy Společná starost se věnuje zhoršujícímu se stavu demokracie a právního státu na Ukrajině od zvolení prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2010. Toto stanovisko reaguje zejména na výrazný nárůst korupce, zvýšenou aktivitu bezpečnostních složek státu a především na nátlak vedený proti opozičním stranám, jejich lídrům a nezávislým médiím.


„Základní principy demokratické společnosti, jako jsou svoboda projevu, svoboda shromažďování a svoboda tisku, jsou stále více zkoušeny. Perzekuce členů opozice, která nyní vyvrcholila v podobě zatčení a zadržení bývalé premiérky Julie Tymošenkové během procesu, jež většina Západu považuje za politický, jak se zdá potvrzuje, že principy právního státu jsou obcházeny.“

Iniciativa Společná starost se obrací na Evropskou unii, její členské státy a také současné polské předsednictví, aby trvaly na dodržování principů právního státu a poskytnutí možnosti Tymošenkové řádně se hájit před soudem.


„Ukrajina stojí na rozcestí. Jedna směrovka ukazuje k demokracii, druhá k autokracii. První cesta vede ke členství v Evropské unii, zatímco ta druhá by zavedla Ukrajinu temnějším a mnohem nebezpečnějším směrem. (…) Vyzýváme EU a její členské státy, aby neustále trvaly na dodržování principů právního státu. EU by měla přinejmenším žádat, aby opoziční vůdci v čele s Tymošenkovou byli propuštěni na kauci a mohli se tak náležitě hájit před soudem.“

Stanovisko podepsalo deset členů iniciativy Společná starost: Jeho královská výsost El Hassan bin Talal, Jeho Svatost dalajlama, André Glucksmann, Václav Havel, Michael Novak, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker a Grigory Yavlinsky.


Text byl distribuován vybraným světovým médiím a jeho plné znění v anglickém jazyce si můžete přečíst zde.


Iniciativa Společná starost je projektem Nadace Forum 2000. Více informací o této iniciativě se dozvíte zde


Přílohy