Reakce iniciativy Společná starost na katastrofu v Japonsku

Členové iniciativy Společná starost vydali naléhavé prohlášení v reakci na katastrofu v Japonsku. Kolektivním hlasem vyjadřují podporu japonskému lidu a vyzývají mezinárodní společenství k solidaritě a finanční a morální pomoci.

„Zničující zemětřesení a tsunami, které 11. března zasáhly Japonsko, způsobily ohromné hmotné škody – zhoršené hrozbou jaderné katastrofy – napříč oblastí severovýchodního pobřeží a znovu oživily vážné obavy v zemi, která jako jediná plně zažila hrozivý potenciál atomu. Tisíce lidí se pohřešují, sta tisíce se musely vystěhovat a miliony jsou bez vody, jídla či tepla v téměř mrazivém počasí. Celkový počet obětí zřejmě přesáhne 15000.“

Vzhledem k těmto naléhavým okolnostem se iniciativa Společná starost obrací na mezinárodní společenství, aby se zabývalo situací v Japonsku:

„Vlády, mezinárodní organizace a občanská společnost celého světa zareagovala zasláním kvalifikovaných pracovníků, zásob a pomoci. Vzhledem k rozsahu škod však není pochyb, že tato pomoc nebude zdaleka postačující. Je čas pro nás pro všechny, abychom nejen v rámci svých odborných schopností, ale také jako jednotlivci zaměřili své myšlenky a činy směrem k těm, kteří byli postiženi. Rádi bychom požádali všechny čtenáře této výzvy, aby pomohli se shromažďováním finančních prostředků na podporu humanitárních organizací, které v současné době působí v postižených oblastech, i na podporu rozsáhlých rekonstrukčních snah, které budou následovat.“

Výzvu podepsalo dvanáct členů iniciativy Společná starost: Jeho královská výsost El Hassan bin Talal, Jeho Svatost dalajlama, Frederik Willem de Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Václav Havel, Hans Küng, Michael Novak, Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker a Grigory Yavlinsky.

Text byl distribuován vybraným světovým médiím a jeho plné znění v anglickém jazyce naleznete od 4. dubna 2011 zde.

Iniciativa Společná starost je projektem Nadace Forum 2000. Více informací o této iniciativě se dočtete zde


_______________


Nadace Forum 2000 podporuje sbírku na pomoc obětem, kterou vyhlásila Nadace Nippon, jejíž předseda Yohei Sasakawa je členem iniciativy Společná starost. Příspěvky do Fondu na podporu severovýchodního Japonska mohou být zasílány online prostřednictvím této webové stránky: www.nippon-foundation.or.jp/eng/news/EarthquakeDonations.html

Přílohy