Publikace DEMAS Potential of Civil Society Actors‘ Engagement in Different Aspects of EU-Russia Relations

V roce 2013 získal DEMAS grant od National Endowment for Democracy na realizaci projektu s názvem “Assisting Civil Society in Russia”. Projekt byl realizován v letech 2013 – 2014 a zaměřil se na posílení spolupráce mezi občanskými společnostmi Evropské unie a Ruska. Jednou z částí tohoto projektu bylo vypracování publikované studie s názvem “Potential of Civil Society Actors‘ Engagement in Different Aspects of EU-Russia Relations”. V této publikaci hodnotí evropští a ruští autoři možnosti vzájemné spolupráce občanských společností  EU a Ruska a snaží se rozpoznat oblasti, v nichž mohou tyto občanské společnosti úspěšně zastávat  svou úlohu v oficiálním dialogu mezi EU a Ruskem. Do vypracování této studie byli zapojeni experti z členských organizací DEMAS:  Asociace pro mezinárodní otázky a PASOS.