Prohlášení a stanoviska

 • DEMAS  together with other 37 signatories signed the Joint statement on the European Commission’s 2024 Rule of Law Report. The letter is available here
 • DEMAS se připojil k otevřenému dopisu nevládních neziskových organizací ministru financí k návrhu “Pravidla spolufinancování EU fondů na programové období 2021-2027”, ve kterém odmítají návrh na změnu pravidel spolufinancování EU fondů. Celý dopis k nalezení na stránkách Glopolis zde.
 • DEMAS together with other 11 signatories joint the letter on China ahead of European Council. The letter urge European Council to keep human rights at the core of EU relations with China. The letter is available here.
 • DEMAS together with 230 civil society organisations have come together to express concern and opposition to a proposed ‘foreign interference’ directive within the European Commission’s upcoming Defence of Democracy package. The full open letter is available on the European Civic Forum website.
 • The DEMAS Association issued a statement to express its gravest concern over the latest prosecution of the EU – Russia Civil Society Forum. Read the full statement here.
 • DEMAS together with other 33 civil society organizations signed the joint statement on the European Commission’s 2023 Rule of Law Report. The statement can be found here.
 • DEMAS together with other 43 journalists, press freedom, civil society and digital rights groups, signed the joint letter to Parliament in order to reiterate full support for a strengthened and timely European Media Freedom Act. Read the full letter here.
 • DEMAS joint the Joint NGO Letter to the European Parliament to express concerns over the Decision on 500-Word Limit for Urgency Resolution. Full letter is available on the HRDN website.
 • DEMAS joint the Joint NGO Letter to the European Parliament on Proposals to Halt Human Rights Activities in order to express concerns over debates and proposals to freeze all activities of the European Parliament’s Human Rights Subcommittee (DROI). Full letter is available on the HRDN website.
 • Platforma DEMAS se připojila k otevřenému dopisu nevládních neziskových organizací ministru financí Zbyňku Stanjurovi. Dopis vyzývá ministra aby se postavil v Radě pro hospodářské a finanční věci za využití nařízení o podmíněnosti finanční podpory jako nástroje ochrany právního státu a rozpočtu EU a vyjednal opatření, která jsou v co největší míře v souladu s pozicí Evropské komise. Znění celého dopisu naleznete zde.
 • DEMAS joins other 33 civil society organizations in open letter to voice deep concern regarding the Czech Presidency’s compromise text on the Regulation on the Transparency and Targeting of Political Advertising (COM(2021)0731) and the risks that it poses to democracy and fundamental rights in Europe. The open letter can be found here in the English version.
 • NGO insfrastructure NeoN, of which DEMAS is member, joined an act of solidarity expression with all victims of the conflict in Ukraine, and with Russian and Ukrainian civil societies by coalitions from seven European countries under the umbrella of the VoxPublic network.
 • DEMAS supports the Open appeal to UN Member States to ensure the adoption of a resolution creating an investigative mechanism on Afghanistan at the 48th session of the UN Human Rights Council (HRC). The appeal was initiated by a coalition of Amnesty International, Global Centre for R2P, HRW, ICJ and Women’s International League for Peace and Freedom, together with the Afghanistan Independent Human Rights Commission. Full version is availale on the Global Centre for R2P or FIDH websites.
 • Belarus: Global letter in solidarity with the Belarusian civil society: DEMAS joins other 160 human rights organizations in a demand to end the repression against the Human Rights Center Viasna and all other human rights defenders in Belarus. We condemn the systematic arbitrary arrests, beatings and acts of torture they are subjected to. Despite all-out repression by the Belarusian authorities, human rights defenders in Belarus continue to strive to protect human rights. Inspired by their courage, we will not stop fighting until they are all released and able to continue their human rights work freely and unhindered.
 • DEMAS supports the recommendations  by the Human Rights and Democracy  Network’s Funding Working Group issued in June 2021 on the EU Delegated Regulation on Global Europe programming, aiming at making the geographic Global Europe programmes deliver on sustainable development and EU strategic objectives: Maintain the 15% target for human rights and democracy in geographic programming, Support democracy and human rights as a priority in all regions.
 • DEMAS supports the Inputs to the implementation modalities of the Human Rights and Democracy Pillar of the NDICI issued by the Human Rights and Democracy  Network’s Funding Working Group in May 2021.
 • Platforma DEMAS se připojila k otevřenému dopisu ministrovi školství, který reaguje na znepokojivý vývoj v otázkách občanského vzdělávání v rámci revize rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Text otevřeného dopisu a Stanoviska profesních a odborných organizací k revizi RVP ZV k nalezení na webu Občankáři.cz.
 • DEMAS supports recommendations by the Human Rights and Democracy Network (HRDN) for the revision of EU guidelines on human rights dialogues with third countries submitted in December 2020.
 • DEMAS supports a joint contribution of the Human Rights and Democracy Network (HRDN) Working Group on Funding for Human Rights and Democracy  to the CSO consultation on the thematic civil society programme.
 • Global crises demand strengthened cooperation and solidarity: DEMAS supports the statement of Human Rights and Democracy Network (HRDN) and other 8 networks, civil society organizations and CSOs calling on decision-makers to reverse deep cuts agreed to the EU’s external action instruments.
 • DEMAS supports HRDN letter to European Parliament which appeals to increasing the resources of the thematic pillar in the NDICI (The Neighborhood, Development and International Cooperation Instrument) in the new  Multiannual Financial Framework.
 • DEMAS supports a joint statement with 5 demands for the European Democracy Action Plan which was drafted and endorsed by a coalition of 46 organizations working on democracy, human rights, media and the rule of law in Europe. Coordinated by the European Partnership for Democracy, they demand the European Democracy Action Plan to be ambitious and comprehensive in scope, and implemented in an inclusive multi-stakeholder manner using all the tools the European Commission has at its disposal. For more inputs on the vision of the European democracy action plan, see A comprehensive plan to innovate democracy in Europe.
 • Asociace DEMAS podporuje dopis Síťě pro lidská práva a demokracii (HRDN – Human Rights and Democracy Network) adresovaný Evropské radě 19. června 2020. Tento dopis předkládá doporučení týkající se okruhu VI (Sousedství a svět) nového víceletého finančního rámce EU (VFR) a vnějších aspektů příští generace EU 2021-2024.
 • DEMAS se připojuje k otevřenému dopisu organizací občanské společnosti, iniciovanému Evropským občanským fórem. Dopis připomíná evropským stakeholderům nedostatečné zohlednění pro fungování demokratických struktur zásadní roli občanské společnosti v návrhu nového víceletého evropského rozpočtu. Plné znění dopisu najdete na webové stránce Evropského občanského fóra.
 • DEMAS se připojuje k prohlášení Sítě pro lidská práva a demokracii (Human Rights and Democracy Network) k navrhovanému Akčnímu Plánu pro lidská práva a Demokracii 2020-2024. Síť HRDN uvítala pozornost a závazek Evropské unie k prosazování ochrany lidských práv a demokracie v její zahraniční politice. Předložila ovšem několik doporučení a připomínek ke stávajícímu znění navrhovaného akčního plánu, které byly předloženy dotčeným pracovním skupinám Rady EU. Celý text prohlášení můžete najít na webu HRDN.
 • DEMAS se připojuje k Memorandu o obnovení účasti ruské delegace na zasedáních Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Signatáři memoranda – Členové řídícího výboru Fóra občanské společnosti Východního partnerství, Unie lidských práv a Ukrajinské helsinské unie pro lidská práva (UHHRU) a DEMAS – vyzývají k dodržování lidských práv a dalších organizací občanské společnosti ve všech zemích Rady Evropy, včetně ruské občanské společnosti, k vytvoření mezinárodní koalice nevládních organizací, jejímž cílem by bylo hájit demokratické hodnoty – a sjednotit úsilí v boji proti činnostem mezinárodních institucí a institucí EU, které by mohly představovat hrozbu pro demokracii a bezpečnost v Evropě a zavírat oči před porušováním zásady územní celistvosti a lidských práv Ruskou federací.
 • DEMAS se připojil k výzvě iniciované Human Rights Watch pro odmítnutí členství Venezuely v Radě OSN pro lidská práva, která je předmětem hlasování 17. října 2019. Celý text výzvy a seznam signatářů najdete zde
 • DEMAS se připojuje k výzvě 5 doporučení pro leadership a demokracii v EU’ iniciované Evropským Partnerstvím pro Demokracii (EPD).  Prohlášení vyzývá k 1. prioritizaci demokracie v evropských politikách , 2. rozvoji politik a souvisejících dokumentů podporujících demokracii, 3. definování demokracie, 4. přizpůsobení finančních prostředků podpoře demokracie 5. zajištění adekvátního personálního expertního zázemí ve věci podpory demokracie.  
 • DEMAS se připojuje k prohlášení Sítě pro lidská práva a demokracii (Human Rights and Democracy Network, HRDN) o potřebě posílení role Evropského parlamentu v obhajobě demokracie a lidských práv ve světě. ’Spolu s rostoucím omezováním lidských práv, zmenšujícím se prostorem pro občanskou společnost a útoky na obránce lidských práv v mnoha zemích musí být EP účinnější než kdykoli předtím v obraně hodnot EU’.
 • Asociace DEMAS se připojuje k doporučením Sítě pro lidská práva a demokracii (Human Rights and Democracy Network, HRDN) k novému Akčnímu plánu EU pro lidská práva a demokracii. Doporučení vyzývají členské státy EU a orgány EU, aby byly ambiciózní při provádění politiky v oblasti lidských práv, doprovázely je konkrétním souborem opatření a stály kdykoli a kdekoli v čele mezinárodního společenství vystupujícího proti porušování lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodním zločinům.
 • Síť pro lidská práva a demokracii (Human Rights and Democracy Network, HRDN), jehož je DEMAS členem, organizuje kampaň “Free and Fair Europe”. Cílem iniciativy je oslovit kandidáty do Evropského parlamentu v květnových volbách a apelovat na podporu ustavujících hodnot EU – respektu  lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, vlády práva a dodržování lidských práv.
 • Dopis DEMAS v reakci na nové legislativní návrhy proti občanské společnosti v Maďarsku. V reakci na novou skupinu legislativních návrhů zaměřených proti organizacím občanské společnosti, které byly postoupeny ke schválení maďarskému parlamentu dne 13. února 2018, zaslal DEMAS otevřený dopis premiérovi, Andreji Babišovi. DEMAS v dopisu vyzývá premiéra k apelu na jeho maďarského kolegu, předsedu vlády Maďarska Viktora Orbána, ve věci, kterou DEMAS  považuje za ohrožování demokratických principů v našem těsném sousedství, Visegrádské skupině i EU.
 • Promoting Human Rights and Democracy in the next EU Multiannual Financial Framework. The 51 member organisations of the Human Rights and Democracy Network (HRDN) consider that the European Union’s commitments spelt out in Article 2 and 21 of the Treaty remain fully relevant. The EU institutions and its member states must guide the negotiations of the future Multi-annual Financial Framework (MFF) in a direction that reinforces human rights through the EU’s internal and external financial instruments.
 • Joint Position of the European Networks on Multi-annual Financial Framework 2021. On 20 February, European civil society networks CONCORD, EPLO, HRDN, and VOICE sent a joint letter to the European Heads of the State ahead of the Informal Meeting on 23 February 2018.
 • DEMAS podpořil iniciativu Amnesty International ČR, ve které se s dalšími českými  nevládnimi organizacemi staví na podporu maďarské občanské společnosti. K protestu Amnesty proti likvidačnímu zákonu se připojily na dvě stovky evropských nevládek včetně 25 českých neziskových hráčů.
 • Dopis DEMAS k dokumentu “Základní rámec občanského vzdělávání v ČR”.  V návaznosti na projednání dokumentu „Základní rámec občanského vzdělávání v ČR“, zaslal DEMAS otevřený dopis Ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Janu Chvojkovi. DEMAS v dopisu navrhnul zvážení aktuální podoby Základního rámce a jeho předložení Vládě ČR v září letošního roku. DEMAS považuje za podstatné, aby na konci července teprve zahájená debata s odbornou veřejností pokračovala a nabízí do ní své dlouholeté zkušenosti z praxe.
 • Dopis DEMAS v reakci na stav občanské společnosti v Maďarsku – V reakci na zhoršující se stav občanské společnosti v Maďarsku a přijetí zákona o organizacích podporovaných ze zahraničí, zaslal DEMAS otevřený dopis Ministru zahraničních věcí ČR, Lubomírovi Zaorálkovi. DEMAS v dopisu vyzývá ministra k apelu na jeho maďarského kolegu, ministra zahraničních věcí a obchodu Maďarska Pétera Szijjártó, ve věci alarmující situace maďarské občanské společnosti.
 • Dopis mezinárodních organizací v reakci na Summit EU a Číny – DEMAS se připojil ke společnému dopisu mezinárodních nevládních organizací, který reaguje na  blížící se Summit Evropské unie a Číny, který se uskuteční v Bruselu 2. června 2017.
 • Stanovisko DEMAS k otevřenému dopisu o vztazích ČR a Číny – DEMAS vydal stanovisko v reakci na otevřený dopis prezidenta, premiéra a předsedů obou komor parlamentu o vztazích ČR a Číny, kterým reagovali na přijetí Jeho Svatosti dalajlámy některými vládními činiteli.
 • Dopis HRDN předsedovi EP M. Schulzovi – DEMAS se připojil ke společnému dopisu členských organizací bruselské sítě HRDN, který byl adresován předsedovi Evropského parlamentu M. Schulzovi a v němž HRDN přivítalo rozhodnutí EP začlenit problematiku porušování lidských práv, demokracie a role práva do svých debat. Stanovisko naleznete v příloze.
 • DEMAS supports HRDN’s (Human Rights and Democracy Network) statement on the Council Conclusions on the action plan on human rights and democracy 2015 – 2019 entitled ’From words to action: Time for EU leadership to walk the talk on Human Rights and Democracy’.
 • DEMAS se připojuje k výzvě HRDN (Human Rights and Democracy Network) o potřebě klíčové role lidských práv v globální strategii EU ’Human rights should underpin the new EU Global Strategy’.
 • Stanovisko k dvouletému výročí strategického rámce EU pro oblast lidských práv. DEMAS se prostřednictvím bruselského Human Rights and Democracy Network připojil k podpisu stanoviska ’The EU Strategic Framework and Action Plan on Human rights and Democracy Time for more collective political ambition , které hodnotí a předkládá doporučení pro další aktivity EU dva roky od vyhlášení strategického rámce a Akčního plánu Evropské unie lidská práva a demokracii.

Přílohy