Program CITIZENS EU TASK FORCE

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vypisuje výběrové řízení pro program Citizens EU Task Force, jehož cílem je zapojení občanů do diskuzí o evropských tématech. 

V rámci programu bude mít 15 vybraných uchazečů možnost diskutovat na třech setkáních aktuální témata týkající se EU. Výsledky debaty a názory jednotlivých účastníků budou sepsány do závěrečné zprávy a prezentovány představitelům České republiky a Evropské komise. Jednotlivá setkání budou probíhat jednou měsíčně od září do listopadu 2018.

Hlavní témata:
– Sociální rozměr EU
– Využití potenciálu globalizace
– Prohloubení hospodářské a měnové unie
– Budoucnost evropské obrany
– Budoucnost evropských financí

Kontext programu CITIZENS EU TASK FORCE:

– Dne 1. března 2017 představila Evropská unie Bílou knihu o budoucnosti Evropy a jejím dalším směřováním. Jejím účelem bylo nastínit pět scénářů vývoje EU po Brexitu: pokračovat ve stejných kolejích, zúžit EU pouze na vnitřní trh, vícerychlostní Evropa, dělat méně efektivněji, dělat mnohem více společně. 

– Zároveň s Bílou knihou byli představeny dílčí návrhy změn v oblasti evropského rozpočtu, vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie, evropské obrany a sociálního rozměru evropské integrace. 

– Bílá kniha i předložené reformy jsou v současné době intenzivně konzultovány s experty a občany, přičemž jejich názory budou následně promítnuty do konečné podoby reforem.

Veškeré detaily najdete v přiloženém soubouru.

V případě zájmu nám prosím zašlete do 20. srpna 2018 2 – 3 krátke odstavce, ve kterých se představíte, a to na adresu vhavelka@europeum.org.