Pracovní příležitosti: Transparency International

Prestižní česká protikorupční nevládní organizace Transparency International (TI) vypisuje výběrové řízení na pozici projektový/vá manažer/ka. Projektová činnost je jedním z pilířů, na kterém stojí naše práce a díky kterému efektivně bojujeme proti korupci v České republice.

Konkrétně budete odpovědný/á za

  • Samostatné řízení a administrace projektů, podíl na finančním dohledu nad projekty TI.
  • Vyhledávání nových projektových příležitostí, příprava projektových žádostí a jejich podávání – v samostatném i kolektivním režimu.
  • Koordinace aktivit a vedení realizačního týmu.
  • Komunikace s partnery a donory, tvorba závěrečných zpráv a výkazů.
  • Výzkumná a analytická činnost v rámci projektů, podíl na jejich propagaci a medializaci.

Více informací na: https://www.transparency.cz/volne-pozice/projektovy-manazer-ka/

V případě zájmu o pozici nejprve, prosím, vyplňte tento dotazník, a to do 30. 1. 2021.