Pracovní příležitosti: Prague European Summit

Od roku 2015 je Prague European Summit (PES) pravidelnou mezinárodní platformou pro diskuze o budoucnosti Evropské unie a zlepšení životů Evropanů. Summit pořádají Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Zastoupením Evropské komise v ČR a Úřadem vlády ČR. Hlavním cílem Prague European Summit je zajistit strategickou, otevřenou a podnětnou debatu mezi vysoko postavenými veřejnými činiteli, akademiky a zástupci podnikatelského a občanského sektoru (např. neziskových výzkumných či vzdělávacích organizací). Summit se koná v červnu kromě roku 2020, kdy proběhl v listopadu.

Více informací na webu EUROPEA, PES či IIR.

Manažer/ka Prague European Summit

Náplň pozice:

 • komplexní příprava mezinárodní konference, finanční a projektový management;
 • vedení a koordinace celého organizačního týmu a úzká spolupráce s týmy EUROPEUM a ÚMV;
 • příprava podkladů a účast na jednáních se strategickými partnery (MZV, ÚV, Zastoupení EK, …);
 • podpora strategického rozvoje summitu, především v programové oblasti;
 • mapování dostupných finančních zdrojů, vyhledávání a monitorování grantových/dotačních výzev, zpracování žádostí o dotace, komunikace s poskytovali grantů/dotací;
 • koordinace akcí v rámci Prague European Summit během roku.

Komunikační manažer/ka Prague European Summit

Náplň pozice:

 • vedení komunikace Prague European Summit (PES), tvorba a realizace komunikační strategie;
 • budování značky PES, propagace hlavního i vedlejšího programu;
 • správa sociálních sítí Summitu (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn) a dalších kanálů Summitu (především web);
 • komunikace s externími spolupracovníky: grafik, videomaker, fotograf atd.;
 • tvorba námětu a dohled nad tvorbou doprovodného multimediálního obsahu – publikace k Summitu, teaser, aftermovie apod.;
 • zastupování Summitu v médiích, udržování a budování vztahu s novináři;
 • monitoring médií a relevantních institucí;
 • správa back office (e-mailové schránky, webhosting);
 • spolupráce na žádostech o granty/partnerství a na fundraisingových aktivitách;
 • komunikace s mediálním partnerem/mediálními partnery.

Přílohy