Pozvánka na seminář GENDER MATTERSSeminář je koncipovaný jako školení budoucích školitelů a školitelek a kontaktních osob pro gender v rozvojových NNO (Gender Focal Points). Cílem semináře je posílit jejich odbornost při začleňování genderu do rozvojových projektů, kterou pak následně budou moci předávat v rámci své organizace. Školení povede odbornice z britské nevládní organizace One World Action, za podpory a účasti pracovní skupiny Gender Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a dalších NNO. Během semináře bude kladen důraz na porozumění genderové problematice v kontextu rozvojových projektů a organizačních procesů, na práci s vlastními případovými studiemi rozvojových NNO a využití genderové analýzy při přípravě projektů.


Pozvánku a program semináře naleznete v příloze. Seminář proběhne v anglickém jazyce a vzhledem k omezenému počtu míst je nutná registrace do 5. září 2011 na .

Přílohy