Pozvánka na predstavení publikace Gender in Development Matters


Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s. srdečně zve na představení své nové publikace Gender in Development Matters: Resource book and training kit for development practitioners.


Představení publikace proběhne v rámci konference Genderový kontext rozvojové spolupráce, kterou pořádá Gender Studies, o.p.s. a Heinrich-Böll-Stiftung, Praha dne 8. listopadu 2011 v prostorách Evropského domu. Více o konferenci v příloze.


Publikace, určená nejen pracovníkům a pracovnicím rozvojových NNO, vznikla v rámci projektu Otevřené společnosti, o.p.s. Posilování kapacit rozvojových NNO v začleňování genderu, kterou podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.