Pozvánka na panelovou diskusi Rule of (un)Law in Western Balkans: Success or Failure of EU Conditionality?


Budování právního státu představuje jednu z naléhavých výzev pro země západního Balkánu na jejich cestě do EU. Chorvatsko již tento proces úspěšně absolvovalo ukončením přístupových rozhovorů, přesto se zdá, že v této oblasti existuje mnoho nedodělků. V případě dalších zemí je v pravidelných hodnotících zprávách Evropské komise neustále kritizována vysoká úroveň korupce a nedostatečná kapacita a nezávislost soudnictví.

Přílohy