Logo Pasos

Pozvánka na debatu New Political Landscapes: European Parliament Elections in Comparative Perspective – Towards the Emergence of European Demos?

PASOS a EUROPEUM Vás srdečně zvou na pracovní debatu, ve které polští a čeští experti zhodnotí uplynulý rok činnosti Evropského parlamentu a nové výzvy, kterým bude parlament čelit v nadcházejícím roce v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy.

Debata se bude konat v úterý 29.6. od 12.00 do 14.00 v zasedací místnosti Institutu pro evropskou politiku, Europeum, Rytířská 31, Praha 1, 110 00.

Diskuse se účastní Agnieszka Łada (Institute of Public Affairs, Polsko) a Lukáš Pachta (EUROPEUM), moderátorem bude Jeff Lovitt (PASOS).

Jednacím jazykem je angličtina. Na akci se můžete registrovat na adrese juraj.medzihorsky@pasos.org nebo na telefonu +420 734 501 080.