Pozvánka na akci UNESCO

Ministerstvo zahraničních věcí informuje, že ve dnech 1. a 2. dubna 2010 proběhne v Paříži zasedání Výboru UNESCO pro mezinárodní nevládní organizace, které se uskuteční v rámci 184. zasedání Výkonné rady UNESCO. Tématem jednání bude otázka „Násilí v dnešní společnosti mezi mladými a ve vztahu k ženám“.

Pokud by zástupce Vaší organizace měl zájem o účast na uvedeném jednání, prosím nahlaste se Petře Ali Dolákové, (tel.: 224 183 237,email: )  nejpozději do 17.3.2010.