Pozvánka na veřejnou akci- CONFRONTING CYBERTERRORISM: TACKLING POLITICAL ASPECTS OF CYBERSECURITY


Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s U.S. Office of Naval Research Global, Velvyslanectvím Estonské republiky v České republice a Odborem veřejné diplomacie NATO pořádá mezinárodní konferenci a expertní workshop na téma kybernetická bezpečnost. Toto spojení je dnes skloňováno stále častěji. Po útocích na Estonsko a Gruzii se politicky motivované kyber útoky staly reálnou bezpečnostní hrozbou a tato otázka se dostala na přední místo v agendě NATO i Evropské unie. Zároveň se ukázalo, že při hledání odpovědi na kybernetické útoky je nutná spolupráce odborníků z nejrůznějších, na první pohled ne vždy spolu úplně souvisejících, oborů.

Konference a workshopy pod názvem “Confronting Cyberterrorism: Tackling Political Aspects of Cybersecurity” si kladou za cíl propojit odborníky z různých oblastí expertízy, včetně IT specialistů, právníků, politiků, bezpečnostních expertů a zástupců akademické sféry i byznysu, a vytvořit tak intersdisciplinární fórum, v jehož rámci bude možné komplexně diskutovat stále důležitější otázku obrany proti kybernetickému terorismu. Pozvaní hosté se zaměří především na problémy spojené s procesem rozhodování při reakci na politicky motivovaný kybernetický útok, majíc na zřeteli dílčí technické, právní a politické aspekty tohoto útoku zahrnující i otázku mezinárodní spolupráce.

Mezi hosty promluví:

ILMAR TAMM, ředitel, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Estonsko
NORMAN EISEN, velvyslanec Spojených států amerických v České republice
LEMBIT UIBO, velvyslanec Estonska v České republice
EDUARDO GELBSTEIN, bývaly ředitel, International Computing Centre of the United Nations, Švýcarsko
PAUL DE SOUZA, ředitel, Cyber Security Forum Initiative – Cyber Warfare Division, USA
ENEKEN TIKK, ředitelka, Legal and Policy Branch, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Estonsko
RODICA TIRTEA, expert, European Network and Information Security Agency (ENISA), Řecko


Pracovní jazyk: angličtina

Čas a místo konání:

  • úterý, 6. prosince 2011, 14:00-17:00 – mezinárodní konference
  • středa, 7. prosince 2011 – uzavřené mezinárodní expertní workshopy

Zastoupení Evropské komise v ČR, Jungmannova 24, Praha 1

V případě zájmu potvrďte prosím svou účast na adrese  do neděle 4. prosince 2011.