Pozvánka na seminář v Evropském domě ,,Migrační politika EU: nebezpečí či příležitost?”


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM zve na další seminář Zastoupení Evropské komise a Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice.

Diskutovaným tématem bude tentokrát migrační politika EU a její vliv na ČR. Na semináři s názvem ,,Migrační politika EU: nebezpečí či příležitost?” vystoupí Pavla Novotná, vedoucí Oddělení koncepcí a  analýz, Odbor azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra ČR, a  Lucie Trlifajová, Multikulturní centrum Praha.

Seminář se koná ve středu 8. 2. 2012, od 17:00 do 19:00 hodin v  Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Organizátorem je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Účast prosíme indikativně potvrdit na: seminare@europeum.org nebo na  
telefonu 224 186 207      .