Pozvánka na pražskou konferenci Evropské dialogy Václava Havla

Rádi bychom vás pozvali na pražskou konferenci Evropské dialogy Václava Havla, kterou pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Nadací Forum 2000, Centrem současného umění DOX a Zastoupením Evropské komise v České republice.

Konference se koná ve dnech 21.–22. února 2014 v Centru současného umění DOX, Osadní 34, Praha 7.

Cílem projektu Evropské dialogy Václava Havla je otevírat a vést diskusi o evropských záležitostech s důrazem na evropanství jako součást odkazu Václava Havla. Podtitul letošní konference, „Občan, moc a demokracie v evropské krizi“, odkazuje na Havlův esej „Moc bezmocných“. Projekt si klade za cíl nabídnout „bezmocným“ prostor pro úvahy, které je mohou posilnit a inspirovat k tomu, aby předkládali své podněty těm, kteří rozhodují, a projevovali tak své aktivní občanství.

V rámci dvoudenní konference jste zváni k účasti v debatách na témata Evropy a demokracie, demokratického kapitalismu, občanství a otázky limitů občanské společnosti v depolitizované Evropě nebo porovnání federalismu v americkém a evropském kontextu. V rámci jednotlivých panelů vystoupí Petr Pithart, Paul Flather, Jacques Rupnik, Jan Macháček, Claus Offe či Jiří Přibáň.

Máte-li zájem se debaty zúčastnit, vyplňte prosím registrační formulář.

Podrobný program konference naleznete zde.