Pozvánka na diskusi o omezování činnosti obhájců lidských práv

Nadace Forum 2000 by vás ráda pozvala na diskusi s názvem „Human Rights Defenders Under Pressure – Challenges of Their Work and How to Support Them“, která se zaměří na současné snahy využít zákonodárství k omezování činnosti obhájců lidských práv. Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 14 hodin na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, které tuto akci pořádá.

Čestným hostem bude Margaret Sekaggya, zvláštní zpravodajka OSN, která zkoumá postavení obhájců lidských práv. Margaret Sekaggya je soudkyní z Ugandy a před svým působením v OSN předsedala Ugandské komisi pro lidská práva (1996–2008).

Dalšími účastníky budou Wenzel Michalski, ředitel Human Rights Watch Germany, a Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva. Diskusi bude moderovat výkonný ředitel Nadace Forum 2000, Jakub Klepal.


Pracovním jazykem bude angličtina. Máte-li zájem se diskuse zúčastnit, potvrďte prosím svou účast do 23. dubna na pr-10@prag.diplo.de.

Podrobný program akce naleznete zde.