Pozvánka na debatu s elektronickými aktivisty ze tří kontinentů.


Asociace pro mezinárodní otázky zve na debatu o potenciálu a mezích elektronického aktivismu, kterou pořádá v rámci letošního Fóra 2000, v pondělí 22.10.2012, 12:00, Hollar.

Mohou internetové projekty napomoci většímu zapojení občanů do politiky vlastní země?

S lídry inovativních antikorupčních, participativních a mediálních projektů z Maroka, Barmy, Srbska a České Republiky budeme diskutovat o tom, jaký druh projektů funguje, jaké jsou jejich meze a zda se například vzájemně ovlivňují iniciativy vzešlé z arabského jara a evropské projekty. Zkušenosti diskutujících ukáží, jak může internet měnit pojetí “demokracie”.