Pozvánka na akci “Výsledek krize: integrace finanční regulace a silnější ECB?”

Asociace pro mezinárodní otázky organizuje zvláštní uzavřenou akci na téma  “Výsledek krize: integrace finanční regulace a silnější ECB?”.

První polovina září přinesla několik důležitých zpráv pro vývoj v eurozóně. Evropská centrální banka nejdříve rozhodla o neomezeném nákupu dluhopisů problémových zemí. Následně byly představeny návrhy nového dohledu nad evropskými bankami, které mají vyústit v tzv.bankovní unii. Ve stejný den německý ústavní soud sice zamítl předběžné opatření zakazující prezidentovi ratifikovat dohody zakládající Evropský stabilizační mechanismus, neboli trvalý euroval, nicméně ve svém komentáři limitoval míru německého zapojení. Představují uvedené události mezníky krize eurozóny nebo celého integračního procesu?Jak by měla reagovat Česká republika a co tyto události znamenají pro její pozici v EU a pro české banky?  Těmito otázkami se bude zabývat již osmý odborný seminář pod názvemVýsledek krize: integrace finanční regulace a silnější ECB?

Více informací naleznete na http://euro.amo.cz/

Mezi hosty vystoupí:

  • Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR, profesor IES FSV UK
  • Pavel Mertlík, rektor, Bankovní institut vysoká škola
  • Petr Zahradník, projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny (TBC)

Pracovní jazyk: čeština

Čas a místo konání:
pondělí 24. záři, 2012, 15:00 – 16:30
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 – Nové Město