Potkejme se na Dni Evropy a nová dohoda pro oceány

Tentokrát vám přinášíme zajímavý pohled na novou dohodu o ochraně otevřených oceánů, momentky z návštěv ambasád Pražským studentským summitem a nechybí ani pozvánka na tradiční jarní akci, na které nás budete moci potkat.

Zástupci našeho Pražského studentského summitu se před začátkem Závěrečné konference sešli s velvyslanci Kanady, Německa a Bosny a Hercegoviny. Diskutovali o náplni práce diplomatů, současných vztazích s Českou republikou a o tom, jak důležití jsou pro budoucí rozvoj vztahů mladí lídři. Moc děkujeme za příjemné setkání! 

28. ročník summitu je tímto definitivně u konce, přípravný tým ale už nyní pracuje na programu na další rok. #StayTuned for more!

Oceány. Pokrývají 70 procent Země a představují 95 procent biosféry. Vytváří polovinu veškerého kyslíku, který dýcháme a na kterém jsme závislí. Od 80. let absorbovaly zhruba 30 procent emisí skleníkových plynů produkovaných lidskou činností.

A jak ve článku pro VOXPOT píše Romana Jungwirth Březovská, po skoro dvaceti letech jednání došly státy OSN k finálnímu znění průlomové dohody o jejich ochraně. Ratifikace přinese nová chráněná území v neutrálních vodách a částečně napraví nespravedlnosti v rozdělování zisků z využití podmořských organismů. 

V rámci festivalu United Islands of Prague letos proběhne tradiční Den Evropy, kde již pravidelně najdete také stánek AMO.

První květnový víkend se návštěvníci mohou těšit kromě hudebních tónů také na představení evropských států a zajímavý doprovodný program. Festival i Den Evropy je pro návštěvníky tradičně zdarma. Přijďte nás navštívit, popovídat si s našimi analytiky a třeba vyhrát náš krásný merch! Více o akci zde.

 

 

Přílohy