Poslední dny veřejné sbírky pro Japonsko


Nadace Forum 2000 by ráda velmi poděkovala všem, kteří přispěli na podporu obětí zemětřesení a tsunami v Japonsku prostřednictvím její sbírky, nebo přímo podpořili jejího dlouholetého japonského partnera Nadaci Nippon.


Prostředky vybrané ve sbírce zašle Forum 2000 Nadaci Nippon, která má v této oblasti pomoci bohaté zkušenosti. Peníze z jejího fondu jsou již postupně rozdělovány a pomáhají na mnoha místech. Nadace dosud podpořila rodiny 11 023 osob, které během neštěstí zemřeli nebo jsou stále pohřešované. Podpořila projekty 225 místních neziskových organizací a dobrovolnických skupin, jež se zaměřují zejména na pomoc dětem, těhotným ženám a hendikepovaným. Pomohla také vzniku webových stránek věnujících se obnově zasažených oblastí JapanEcho.net. Podrobnou měsíční zprávu o všech aktivitách Nadace Nippon si můžete přečíst zde.


Jak jistě víte, ničivá přírodní katastrofa postihla v Japonsku hodně lidí a způsobila obrovské škody, na jejichž nápravu je třeba vedle velkého úsilí také množství finančních prostředků. Pokud byste se chtěli připojit k mezinárodní pomoci a podpořit „Sbírku pro Japonsko“ Fora 2000, svůj příspěvek můžete zaslat do 31. května 2011 na účet v Komerční bance č. 43-9092380207/0100. Více informací o sbírce naleznete zde.

Přílohy