Nevládní organizace a nadace pomáhají v souvislosti s koronavirovou epidemií

Řada českých nevládních organizací a nadací pomáhá ve zvládání důsledků koronavirové epidemie. Sdílíme odkaz na seznam publikovaný Nadací Karla Janečka o  Nadací OSF (viz též prohlášení OSF o roli NNO ve zvládání současné situace).