Polské předsednictví v Radě EU 2011: očekávání z hlediska České republiky a možnosti spolupráce


Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: probíhající (leden 2011 – prosinec 2011)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu je vytvořit platformu pro analýzu a debatu pravděpodobných priorit polského předsednictví v Radě EU z hlediska priorit a zájmů České republiky. Dílčí cíle projektu jsou prozkoumat očekávání České republiky od polského předsednictví v Radě EU v oblasti jeho pravděpodobných priorit, zejména v oblasti vnitřního trhu, finanční perspektivy 2014 – 2020, energetiky a energetické bezpečnosti, Východního partnerství a společné zahraniční a obranné politiky EU; vytvořit platformu pro diskusi o těchto otázkách mezi českými a polskými partnery, především z řad akademické obce, zástupců státní správy, politických představitelů a médií; přispět k lepší informovanosti o prioritách polského předsednictví v ČR a o českých očekáváních od polského předsednictví v Polsku a identifikovat oblasti možné konvergence zájmů ČR a Polska v prioritních oblastech polského předsednictví v Radě EU.

Výstupy:

Policy papery


Přílohy