Političtí vězni v Bělorusku

O víkendu režim Aleksandra Lukašenka propustil šest politických vězňů – konkrétně se jedná o Nikolaje Statkeviče, Jurije Rubcova, Nikolaje Dedka, Igora Olineviče, Jevgenije Vaskoviče a Artoma Prokopenka. Zmíněný krok je možné vnímat jako součást prezidentské volební kampaně. Navíc prvně jmenovaný Nikola Statkevič, prezidentský kandidát z roku 2010, byl z vězení propuštěn teprve poté, co byly uzavřeny kandidátské nominace a nemůže se tak ucházet o prezidentský úřad v nadcházejících říjnových volbách.

Zatím je rovněž nejasné, bylo-li propuštěným zrušeno uznání viny v případech, pro které byli souzeni. Pokud by jim uznání viny zrušeno nebylo, mělo by to výrazný vliv na jejich budoucí život i další občanskou angažovanost. Jednak by se ocitli pod preventivním dozorem, což samo o sobě zakládá velkou možnost opakovaných represí včetně možnosti opětovného uvěznění. Zároveň by například nemohli kandidovat v jakýchkoliv budoucích volbách.

Ačkoliv vítáme propuštění všech výše zmiňovaných, jsme si i nadále vědomi toho, že bez hlubší a systematičtější reformy běloruského trestního řádu a represivního aparátu se jedná pouze o symbolické gesto, které nikterak nezlepšuje stav lidských práv v Bělorusku. V současnosti stále platí legislativa omezující svobodu slova, svobodu shromažďování, svobodu vyznání či například právo na pokojný protest.

Situaci kolem propuštěných i těch stále vězněných budeme i nadále pečlivě sledovat.
Občanské Bělorusko