Pište lépe o evropských otázkách! Výzva k podávání přihlášek do bezplatného kurzu.

Transitions, vzdělávací organizace v oblasti médií se sídlem v Praze, hledá motivované zájemce o účast na intenzivním vzdělávacím programu, na němž se dozvědí vše, co je potřeba k efektivnímu psaní o evropských otázkách a Evropské unii.

Program bude sestávat ze dvou seminářů v Praze, studijní cesty do Bruselu a online výukového kurzu. K účasti bude přijat omezený počet studentů a mladých novinářů (do 30 let).

Účastníci se naučí, jak analyticky zpracovávat otázky EU, a získají jistotu potřebnou pro rychlé sepsání jasné a stručné zprávy s touto tematikou. Mezi školiteli budou mj. oceňovaný novinář, profesor žurnalistiky a mediální školitel Gareth Harding působící v Bruselu a přední česká novinářka s pětiletou zkušeností bruselské zpravodajky pro Lidové noviny a nynější editorka webového oddělení ČT24 Kateřina Šafaříková.

Účast ve vzdělávacím programu a všech jeho částech je bezplatná.

Zahajovací seminář proběhne 14. listopadu. Poté budou jednou či dvakrát týdně až do poloviny ledna (s vánoční přestávkou) následovat jednotlivé lekce online. Studijní cesta do Bruselu se uskuteční ve dnech 27.–29. ledna (cestu a pobyt hradí organizátor) a závěrečný seminář v Praze se bude konat v týdnu od 17. února.

Požadavky:

  • hluboký zájem o evropské otázky,
  • závazná účast na jednotlivých akcích a lekcích online (odhadovaný týdenní závazek činí přibližně 2–3 hodiny),
  • závazek dokončit písemná cvičení a napsat jeden vzorový článek týkající se otázek EU,
  • schopnost psát a číst plynule anglicky,
  • česká státní příslušnost,
  • věk do 30 let.


Zájemci podávají přihlášku na následujícím odkaze http://goo.gl/CiOlt2. Poté budou vyzváni k poskytnutí životopisu a motivačního dopisu. Lhůta pro podání přihlášek je 23. října. Proces přihlášení i samotný kurz budou vedeny převážně v anglickém jazyce. S případnými dotazy se prosím obracejte na training@tol.org.

Tento projekt je podporován Zastoupením Evropské komise v Praze.