Zpráva o vývoji událostí v Bělorusku

Tato zpráva sleduje nedávný vývoj situace v Bělorusku s ohledem na dodržování základních svobod, včetně svobody médií, svobody sdružování a shromažďování. Sleduje také stav s politickým pronásledováním a svévolným zatýkáním, represe proti občanským aktivistům a vývoj liberalizace běloruské ekonomiky.

11. ročník festivalu Jeden svět

Jedenáctý ročník festivalu dokumentárních filmů s lidsko-právní tematikouJeden svět pořádaný společností Člověk v tísni se bude letos konat v Praze od 11. do 19. března, v průběhu března a dubna se dále uskuteční ve 29 městech po celé České republice. Zároveň si tímto též připomínáme 20 let demokracie ve filmu.

Cena Homo Homini

Cena Homo Homini, jíž společnost Člověk v tísni každoročně uděluje osobám, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, letos putuje vězněnému čínskému disidentovi Liou Siao-po a symbolicky i všem signatářům Charty 2008.