DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Výběrové řízení TRANS 2010

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2010

Den demokracie

Lessons in Democratic Transformation for the Eastern Neighbours: Sharing Two Decades of Czech and Polish Experience – seminář pořádaný u příležitosti mezinárodního dne demokracie 15. září

New at Transitions Online

Our Take: Class of Traitors
Central Asian Security: Mongolia: Strategic Juggling Act
Justice: Transitional Justice at 20
Balkan Eye: Cross References
Kazakhstan: Security Boss Throws His Weight Around
The New EU: Slovakia/Hungary: Round the Danube Bend

Implementační zasedání Lidskoprávní dimenze Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Human Dimension Implementation Meeting)

Ministerstvo zahraničních věcí informuje nevládní organizace a média, že ve dnech 28.9.-9.10.2009 proběhne ve Varšavě pravidelné výroční hodnotící zasedání k implementaci závazků států přijatých v rámci Lidskoprávní dimenze Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Dvacet let demokracie ve střední a východní Evropě

PASOS, připravuje na listopad 2009 za podpory Mezinárodního Visegrádského Fondu a Evropské komise konferenci – veřejnou debatu, která bude reflektovat 20. výročí demokratické transformace ve Střední a východní Evropě.