DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Veletrh neziskových organizací

24. dubna se Demas zúčastní desátého ročníku Veletrhu neziskových organizací (NGO Market), který pořádá Forum 2000 v prostorách La Fabrika.

Kulatý stůl na téma Ukrajina

První oficiální schůzka ve věci koordinovanějšího postupu českých neziskových organizací, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské unie na Ukrajině se uskuteční 6. 4. 2009 od 16 hodin v prostorách Asociace pro mezinárodní otázky v Žitné ul. č. 27 v Praze.

Zpráva o vývoji událostí v Bělorusku

Tato zpráva sleduje nedávný vývoj situace v Bělorusku s ohledem na dodržování základních svobod, včetně svobody médií, svobody sdružování a shromažďování. Sleduje také stav s politickým pronásledováním a svévolným zatýkáním, represe proti občanským aktivistům a vývoj liberalizace běloruské ekonomiky.