DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Podpora svobody shromažďování

Přijďte 31. 5. v 18:00 na Václavské náměstí podpořit ruské občany požadující svobodu shromažďování.