DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Mezinárodní den demokracie

Asociace DEMAS vydává u příležitosti Mezinárodního dne demokracie krátké zamyšlení nad podporou demokracie a lidských práv.