DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


AMO hledá projektového ředitele

Asociace pro mezinárodní otázky hledá projektového ředitele Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky

Den demokracie

Den demokracie: Lessons in Democratic Transformation for the Eastern Neighbours: Sharing Two Decades of Czech and Polish Experience

12:00 – 17:00, Polský institut, Praha

Výběrové řízení TRANS 2010

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2010

Den demokracie

Lessons in Democratic Transformation for the Eastern Neighbours: Sharing Two Decades of Czech and Polish Experience – seminář pořádaný u příležitosti mezinárodního dne demokracie 15. září

New at Transitions Online

Our Take: Class of Traitors
Central Asian Security: Mongolia: Strategic Juggling Act
Justice: Transitional Justice at 20
Balkan Eye: Cross References
Kazakhstan: Security Boss Throws His Weight Around
The New EU: Slovakia/Hungary: Round the Danube Bend