DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Implementační zasedání Lidskoprávní dimenze Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Human Dimension Implementation Meeting)

Ministerstvo zahraničních věcí informuje nevládní organizace a média, že ve dnech 28.9.-9.10.2009 proběhne ve Varšavě pravidelné výroční hodnotící zasedání k implementaci závazků států přijatých v rámci Lidskoprávní dimenze Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Dvacet let demokracie ve střední a východní Evropě

PASOS, připravuje na listopad 2009 za podpory Mezinárodního Visegrádského Fondu a Evropské komise konferenci – veřejnou debatu, která bude reflektovat 20. výročí demokratické transformace ve Střední a východní Evropě.

Stáže PASOS

PASOS (Policy Association for an Open Society) offers internships for three to six months at the PASOS Secretariat in Prague, Czech Republic, to highly motivated individuals to assist the association with the implementation of its mission and associated projects and events.

New at Transition Online: top Stories

1: TOL Special Report: Travel and Tourism: The Spirit Mountain
2: Russian Unorthodox: Civil Service: Join the Party … Or Else
3: TOL Special Report: Travel and Tourism: Armenia: Rising Star
4: The New EU: Crisis Governance: Three Unhappy Men in a Box (Without Dog)
5: TOL Special Report: Travel and Tourism: Here Comes Santa Claus
6: Media: Shock Radio