DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Uzbekistán mezi nebem a zemí

Promítání filmu a debata o současném Uzbekistánu bude od 19:00 do 22:00. Místo konání: Praha, Národní technická knihovna, Technická 6, P-Dejvice.

Občanské Bělorusko

Tři novináři z běloruských nezávislých novin a rádia přijedou do Prahy připravit reportáže o výročí Listopadu 1989. Akce se koná v Praze.