DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Občanské Bělorusko

Tři novináři z běloruských nezávislých novin a rádia přijedou do Prahy připravit reportáže o výročí Listopadu 1989. Akce se koná v Praze.

Ukrajinský kulatý stůl

Oficiální setkání českých NGO působících na Ukrajině v sídle AMU. Vstup pouze s pozvánkou.