Členové


Přihlaste se k odběru našeho Zpravodaje

Zaručujeme ochranu vašich osobních údajů, sdílíme je pouze s třetími stranami, které jsou nezbytné pro poskytování této služby. Podrobnosti najdete zde

DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

Asociace českých nevládních organizací působících v oblasti podpory demokracie, základních lidských práv, občanské společnosti, vlády práva a dobrého vládnutí v zahraničí.

Jsme platforma pro spolupráci, koordinaci, sdílení informací a zkušeností s českou transformační spoluprací. Propojujeme naše členské organizace, státní správu, akademické prostředí a podnikatelský sektor v otázkách hodnotově orientované zahraniční politiky.

Více informací o platformě naleznete v sekci “O nás” či v našem elektronickém info letáku zde.


Co je Transformační spolupráce?

Transformační spolupráce se zaměřuje na podporu lidských práv, demokracie, občanské společnosti, dobrého vládnutí, jakož i svobodných médií v zahraničí. Jedná se o oficiální součást české zahraniční politiky, která využívá specifické zkušenosti České republiky v budování demokracie a odporu proti totalitnímu režimu a jejímž gestorem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Tato spolupráce je zaměřena zejména na země, které mají kulturní, geografické, historické nebo jiné vazby na Českou republiku. Mezi prioritní země patří Arménie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina a Vietnam. Naše organizace pracují ale i v řadě dalších zemích Latinské Ameriky, Blízkého východu a severní Afriky, Střední či jihovýchodní Asie.

Naše cíle


Podpora demokracie a lidských práv ve světě

Přispívat k celospolečenské podpoře demokracie a lidských práv a obhajovat její místo v české a evropské zahraniční politic

Posílení české transformační spolupráce

Zefektivňovat českou transformační spolupráci

Spolupráce a sdílení/ hledání synergií

Usnadnit výměnu informací a zkušeností mezi členskými organizacemi, státní, akademickou a soukromou sférou 


Nejnovější příspěvky