Přednášky na FSS MU: Demokracie, lidská práva a občanská společnost


Stejně jako v loňském akademickém roce i letos DEMAS  připravil jednosemestrální přednáškový kurz zabývající se problematikou podpory demokracie, lidských práv a občanské společnosti. Tentokráte ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Test:

1. termín: 14.5. od 12h

– test bude typu multiple-choice – 25 otázek – nutné alespoň 15 správně – tedy 60%


2. termín: 21.5. od 12h – učebna P24

3. opravný termín: 24.5. od 9h – učebna P24


uspešní studenti budou mít zápočet uvedený v systému


Prezentace: