Přechody k demokracii a role zemí Visegrádu: Další postup

Ve středu 14. května 2014 se v prostorách Středoevropské univerzity v Budapešti uskutečnil panel s názvem „Přechody k demokracii a role zemí Visegrádu: Další postup“, během kterého byly diskutovány závěry první fáze dlouhodobého projektu Nadace Forum 2000 Visegrádská platforma pro dialog o demokracii, lidských právech a občanské společnosti.

Přečtěte si závěry prezentované během diskuse.

Diskusi zahájil Jiří Schneider, Senior Fellow a ředitel speciálních projektů v Pražském institutu bezpečnostních studií (PSSI), který poděkoval partnerům a podporovatelům projektu, zejména Mezinárodnímu visegrádskému fondu (IVF) a Středoevropské univerzitě.

Ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepalpřipojil poděkování všem účastníkům a zdůraznil význam projektu v rámci poslání Nadace Forum 2000: „Tento projekt jsme založili, abychom sdíleli a šířili jedinečnou historickou a politickou zkušenost střední Evropy s přechodem k demokracii a jejím rozvojem. První fáze projektu se uskutečnila v průběhu 17. konference Forum 2000 v září roku 2013 a my jsme rádi, že zde můžeme prezentovat její výsledky.“

Jan Hornát, projektový koordinátor Nadace Forum 2000, otevřel svou prezentaci shrnutím závěrů první fáze projektu, poté pohovořil o obecných ambicích demokracie a obrátil pozornost k úloze vlády práva během přechodu k demokracii a jejího rozvoje: „Volby a další demokratické instituce nemají smysl bez právního státu.“

Zsuzsanna Végh ze Středoevropské univerzity uvedla, že situace v oblasti podpory demokracie je mnohem složitější, než si obvykle myslíme. „Demokratické transformace jsou dnes jiné, než bývaly před 20 lety. To, že s nimi máme zkušenost, neznamená, že známe i vhodné postupy a nejlepší doporučení pro další země.“ Podle Végh chtějí být země vnímány jako viditelní a jedineční dárci při podpoře demokracie, to však může ničit veškeré pokusy a snahy u kolektivních aktivit a programů.

Demokracie je o solidaritě a my musíme vzít na vědomí, že svobodná vláda není samozřejmost, ale že ji musíme chránit,“ upozornila Danuta Glondys, ředitelka asociace Villa Decius z Polska. Dále prohlásila, že je třeba vytvořit program na podporu demokracie, který by se věnoval této složité problematice: „Otázka rozvoje demokracie není jen otázkou pro zahraničí politiku, ale také pro samosprávu a veřejné orgány v zemích Visegrádské čtyřky.

Ferenc Jári, koordinátor pro Východní partnerství v IVF, na toto prohlášení navázal, když zdůraznil, že pro úspěšný demokratický rozvoj je nezbytné zapojení různých organizací a institucí. Tuto otázku navíc propojil s geografickou dimenzí a prohlásil, že každý region má svou vlastní úlohu a přirozené zájmy: „Země Východního partnerství jsou pro země Visegrádské čtyřky přirozeným politickým hřištěm. Každá ze zemí Visegrádské skupiny by měla být v těchto dnech na Ukrajině viditelná.

Jári dodal, že se Mezinárodní visegrádský fond snaží v každé zemi v první řadě zaměřit na „agenty změny“ – tj. nevládní organizace a jejich udržitelný rozvoj, média a vysoké školy.

Attila Bartha ze Center for Policy Studies na Středoevropské univerzitě shrnul důležité body diskuse a zdůraznil, že nejtěžším úkolem při rozvoji demokracie je nalezení rovnováhy mezi odborným přístupem a každodenním politickým rozhodováním.

Na závěr debaty Jiří Schneider identifikoval dva klíčové pojmy, které by měly řídit všechny budoucí přechody k demokracii. Jsou jimi zprostředkovatelské struktury, tj. spojovací čáry mezi společností a vládou, které jsou samozřejmě kulturně podmíněné, a odpovědná vláda.