Ozvěny války pohledem AMO

V rámci ročního výročí invaze Ruska na Ukrajinu pro vás naši analytici připravili komentáře shrnující uplynulý rok z pohledu jejich expertízy. Jak se změnily mezinárodní vztahy po roce od začátku války?

Všechny komentáře zde.

V rámci výročí vydáváme novou publikaci: Vzpomínky na současnost

Sbírka přináší rozhovory připravené účastníky studijní cestykterá se konala v Praze ve dnech 20.–24. června 2022 a byla realizována v rámci projektu AMO podpořeném Programem transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Tyto rozhovory jsou věnovány současné rusko-ukrajinské válce. Jejich účastníci jsou lidé, které válka vyhnala z jejich domovů, vnitřně přesídlení i ti, kteří museli opustit zemi.