Otevřený dopis M. Bekovi ohledně návrhu Nařízení o politické reklamě

Dne 28. 10. 2022 se DEMAS společně s dalšími 33 zástupci občanské společnosti, připojil k otevřenému dopisu Mikuláši Bekovi, aby vyjádřil hluboké znepokojení ohledně návrhu kompromisního textu Rady Evropské unie pod taktovkou českého předsednictví na Nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy (COM(2021)0731) a popsal riziko, které představuje pro správné fungování demokracie a dodržování základních práv v Evropě.

Konkrétní nebezpečí vidíme v následujících návrzích:

a) Riziková kategorizace pouhých vyjádření politických myšlenek a občanské
angažovanosti jako politickou reklamu;
b) Sankční mechanismus pro zadavatele politické reklamy, který je postavený na nejasném základu;
c) Oddálení zásadního právního nástroje pro zajištění integrity volebních procesů v Evropské unii a jeho podmiňování dalším vyhodnocováním a přezkumem, včetně omezení používání osobních údajů a transparentnosti politických reklam.

Celý dopis si můžete přečíst jak v české tak anglické verzi zde.

Další stanoviska a prohlášení DEMAS naleznete na tomto odkazu.