Otevřený dopis k otázkám občanského vzdělávání

Platforma DEMAS se připojila k otevřenému dopisu ministrovi školství, který reaguje na znepokojivý vývoj v otázkách občanského vzdělávání v rámci revize rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.

Text otevřeného dopisu a Stanoviska profesních a odborných organizací k revizi RVP ZV k nalezení na webu Občankáři.cz.