Otevřené prohlášení k příkazu k zadržení egyptského aktivisty Ahmeda Mahera

Nadace Forum 2000 vyjadřuje hluboké znepokojení nad příkazem k zadrženívydaným egyptskými orgány na Ahmeda Mahera (32), blogera, aktivistu a zakladatele Hnutí mládeže 6. dubna. Příkaz k zadržení byl vydán poté, co se Maher 26. listopadu 2013 zúčastnil demonstrace před egyptským parlamentem proti novému zákonu omezujícímu protesty. Byl obviněn z podněcování protestů a řada dalších osob byla zadržena. Domníváme se, že tento nový zákon představuje hrozbu pro svobodu shromažďování a umožňuje bezpečnostním složkám používat proti demonstrantům nepřiměřenou sílu.

Ahmed Maher se zúčastnil výroční konference Forum 2000 „Společnosti v přerodu“, jež se konala v Praze v září 2013. Ve svých příspěvcích hájil respekt vůči demokratickým principům a právnímu státu. Jako představitel občanské společnosti v Egyptě opakovaně zdůraznil potřebu komplexního transformačního procesu ve své vlasti. Příkaz k zadržení vydaný proti němu egyptskými úřady je jasnou a varovnou ukázkou značně problematických tendencí vojenského režimu v Egyptě, který čím dál více využívá právního systému k pronásledování kritiků antidemokratického chování vlády.

Ve světle výše zmíněných skutečností se naléhavě obracíme na egyptské úřady, aby příkaz k zadržení Ahmeda Mahera s okamžitou platností zrušily. Dále apelujeme na vládu Egypta, aby ctila, hájila a prosazovala právo na mírumilovné shromažďování a dodržovala právo na svobodu projevu. Nadace Forum 2000 se rovněž zavazuje monitorovat další vývoj v Egyptě.

Přílohy