Otevřený dopis HRDN

DEMAS se připojil k otevřenému dopisu HRDN adresovanému EU komisařce pro obchod a komisaři pro regulace tykající se nutnosti revize “Handbook for Trade Sustainability Impact Assessment”, která je již z roku 2006, a následné konzultace s nevládním sektorem. Více informací najdete v přiloženém dopisu.