Ohlédnutí za NGO Marketem 2014: jaký byl 15. ročník festivalu neziskovek?

Nadace Forum 2000 už po patnácté v pátek 25. dubna 2014 pořádala v Praze veletrh neziskovek NGO Market, který tradičně hostila Národní technická knihovna. Letos se téma soustředilo okolo vzdělávání v neziskovém sektoru a NGO Market proto nabídl řadu interaktivních přednášek a seminářů věnovaných například fundraisingu, péči o dárce nebo reklamě.

O své zkušenosti se se zástupci českých neziskovek podělili i hosté ze zahraničí. Robert Osborne z americké společnosti Osborne Group ve svém workshopu zaměřeném na kulturu dárcovství zdůraznil, že neziskové organizace se často příliš soustředí na to, čemu se věnují a jak to prosazují, na úkor klíčové otázky pro všechny potenciální dárce: proč by měli přispívat právě jim. Doraja Eberle z rakouské Nadace ERSTE se ve své přednášce zabývala rolí neziskovek ve střední Evropě a nabádala je, aby byly maximálně otevřené svému okolí, nebály se spolupracovat s ostatními a rozvíjely schopnost reagovat flexibilně.

Mezi dalšími doprovodnými akcemi byl mimo jiné inspirativní diskusní panel Mladí a ne klidní?, který představil mladé lidi a jejich projekty věnované potírání šikany na školách, efektivnímu využívání potravin či oživení veřejného prostoru. Seminář kreativního studia Družina pak návštěvníkům názorně předvedl, jak vypadá úspěšná veřejně prospěšná kampaň a že finanční prostředky nemusí být pro výsledek rozhodující.

Účast byla na NGO Marketu letos rekordní co do počtu návštěvníků i vystavovatelů. Krásné počasí přilákalo více než 3 500 zájemců o neziskový sektor všech věkových kategorií, kteří měli možnost vyzkoušet speciálně upravené kolo pro vozíčkáře, objednat si kávu v Tiché kavárně, kde vás obslouží neslyšící, nebo si zahrát na piáno na ulici v rámci stejnojmenného projektu. Pro nejmenší byla připravena například Nemocnice pro medvídky, malování na obličej či představení Faraonova tajemství. Hladové nasytila „Pizza z pece“ upečená na korbě auta, žízniví se občerstvili u stánku kavárny Mamacoffee.

Každý si mohl z veletrhu odnést jeden vylosovaný dárek, který návštěvníkům NGO Marketu věnovaly zúčastněné organizace. Představilo se jich celkem 204 ze všech možných oborů lidské činnosti, od ochrany životního prostředí, podpory demokracie a lidských práv až po poskytování zdravotních a sociálních služeb.

Návštěvníci i účastníci veletrhu ocenili zejména přátelskou atmosféru a obrovskou rozmanitost zapojených organizací i nabízených aktivit. „NGO Market sleduju už léta, takže když je, ráda se přijdu podívat. Je to skvělá akce, je fajn vidět se s kolegy z bývalých prací a podívat se, jaké jsou další neziskovky na trhu, protože za dva roky na mateřské člověk ztratí přehled,“ směje se Šárka Rokosová, která pracovala v několika neziskovkách.

Philipp Strobl z Pražské židovské obce si na veletrhu rozšířil obzory a seznámil se s dalšími neziskovkami: „Je to tu skvělé a lidi se tu dozvědí i něco nového. Já třeba spoustu vystavujících organizací vůbec neznám. Hodně jsem se dozvěděl a s některými budu v kontaktu.

Jako největší akce svého druhu ve střední Evropě přestavuje NGO Market pro neziskovky příležitost potkat se s kolegy  z třetího sektoru, navázat nová partnerství, oslovit dárce a dobrovolníky i přiučit se něčemu novému. Zájemci o činnost neziskovek zase mohou objevit oblast, které by se chtěli věnovat ve volném čase či zjistit, jakým způsobem mohou neziskové organizace prospět jim samotným nebo jejich blízkým a známým. Zkrátka, NGO Market 2014 přinesl své ovoce a Nadace Forum 2000 bude s radostí pracovat s podněty, které z něj vzešly, aby byl příští ročník ještě lepší.

O tom, jak to na NGO Marketu vypadalo, se můžete přesvědčit v krátkém videu a na fotografiích.


Přílohy