Ochrana osobních údajů – GDPR

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto se DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, se sídlem Pohořelec 149/6, 118 00 Praha 1, IČ: 75156539 (dále jen Asociace DEMAS) zavazuje chránit poskytnuté osobní údaje.

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na našich webových stránkách zde.